Услуги

 

Professional accounting, financial, legal and other servicesВашият бизнес се нуждае от професионални счетоводни, финансови, правни и други услуги, за да бъде успешен. При това тези услуги трябва да бъдат предоставени максимално бързо, ефективно и на достъпни цени. Това е причината да създадем една точка за контакт, където всеки предприемач да може да получи информация и съответните административни услуги, ако иска да развива дейност в България. Екипът ни работи професионално в областта на счетоводното обслужване от 1994 г. Опитът на нашите експертни служители в съчетание с иновативни решения, модерни технологии, солидни контакти с институции и стабилни бизнес партньорства, е гаранция за качеството на услугите, които ще получите. Ние не сме само регистратори на документи, а също и доверен и компетентен финансов съветник и консултант.