Airbnb – никога повече

 

Airbnb – никога повечеОтворен съм към всякакви нови технологии. Всяка моя значима покупка, ако не е през Интернет, е след проверка за продукта или услугата в Интернет.

Вижте още: Airbnb – никога повече

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *