Конфликт на интереси

 

Конфликт на интереси - НАП вкупом не спазва законВ началото на 2009 г. под силен натиск от европейските институции, в България беше приет Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *