Отговорност на НАП

Искам да повдигна според мен един съществен въпрос, който непрекъснато пряко или непряко ни касае и ощетява. Служителите на НАП като лица, заемащи публични длъжности не са отговорни за своите действия, извършвани при изпълнение на служебните им задължения. Основание за това им дава текста от Закона за НАП. „Чл. 20. Служителите на агенцията отговарят пред агенцията за изплатените от нея обезщетения на увредени задължени лица само когато действията или бездействията им са признати за престъпление по съдебен ред или вредите са причинени умишлено. Отговорността е в пълен размер.”

На практика служителят на НАП знае, че е ненаказуем. Агенцията също не осъществява последващ контрол на издадените и обжалвани административни актове и нанесените на НАП и на граждани материални щети от тяхното некачествено съдържание.

Повдигам този въпрос, защото днес отново се възмутих на изявленията на служители на НАП, ревизиращи дейността на обслужвано предприятие. То е наш клиент от 2011 г. През 2009 г. и 2010 г. е купувало ваучери за предплатени телефонни услуги от Кавен Орбико ЕООД – официален дистрибутор на Глобул. Ваучерите са заплащани по банков път. Нашето предприятие е продавало ваучерите с отстъпка на други търговци като плащанията са също по банков път. За нашите предходни и последващи доставки има извършени насрещни проверки. Установено е, че всички контрагенти са отразили издадените фактури, установени са лицата и превозните средства, с които са транспортирани ваучерите. НАП обаче има съмнения в достоверността на издадените от нас фактури и има претенции, че са издадени на други лица. Опасенията ни бяха, че НАП няма да признае отстъпката по издадените от нас фактури и ще доначисли ДДС до фиксираната им цена. Нашето дружество не притежава ДМА, но се беше подготвило заради доброто си име да приеме и се разплати по Ревизионен акт в размер до 50000 лв., колкото е начисленият ДДС за тази разлика. Оказва се обаче, че НАП нямало да признаят нашите покупки. Защото не били придружени с опис на номерата на ваучерите. Нищо че са продавани от Глобул и от неговите дистрибутори без опис. Нищо че става дума за милиони ваучери, доставяни в кашони и продавани в кашони. В този случай обслужваната от нас фирма ще е обложена с данъци за над 1 млн. лева. И тъй като не притежава имущество, тя няма да плати нищо. Но ще загуби маса нерви и средства да обжалва един такъв абсурден акт, пред един съд, който напоследък не е синоним на безпристрастност. Та ако се върна на началото на изложението, за пореден случай се възмущавам. НАП обикновено не забравя да поощри качествените служители – в МФ са раздавани милиони за премии. НАП обаче забравя да санкционира некачествените си кадри. И това е за наша сметка.

Автор: Хазарос Четинян

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *