Защо да изберете нашите услуги

Доказан професионализъм

Екип от квалифицирани специалисти предлага на нашите клиенти различни стандартни и нестандартни решения на всеки счетоводен, юридически, финансов, HR или дори технически проблем. Доказателство за качеството и ефективността на предлаганите от нас услуги са многобройните дългогодишни клиенти, част от които са с нас повече от 20 години. Ние регистрираме и обслужваме фирми в България, извършващи дейност в цялата страна. Доверие са ни гласували немалко предприятия с преобладаващо чуждестранно участие. Собствениците им са граждани на Германия, Чехия, Австрия, Израел, Сърбия, Дания, Полша, Унгария, Великобритания, Италия, ЮАР, Армения и др. И тъй като сме креативни, компетентни и отворени за най-новите тенденции в света на бизнеса, ние използваме съвременни софтуерни и технологични решения, за да предложим счетоводни, правни и други бизнес услуги на компании с разнородна дейност, без ограничение от местоположението им. За да осигурим комплексно обслужване и да покрием диапазон от възможно най-голям брой необходими за бизнеса услуги, ние сме изградили и развиваме сериозна партньорска мрежа от експерти в областта на:

  • визови формалности и услуги;
  • брокерски, архитектурни и проектантски услуги;
  • управленско консултиране;
  • маркетинг, вливания, сливания, изкупувания, преобразувания;
  • банки и кредитни институции;
  • софтуерни и комуникационни услуги;
  • хардуерно обезпечаване;
  • други бизнес услуги.

Едновременно с това поддържаме и дългогодишни връзки и сътрудничество с български държавни институции и организации. Това, което всеки наш клиент гарантирано получава, е увереността, че е поверил финансовия аспект на бизнеса си на доказани професионалисти.

Сигурни и отговорни

Голяма част от клиентите ни никога не са посещавали офисите на НАП, НОИ и другите държавни институции, с които неминуемо е свързана дейността на всяка една фирма в България. Ние, от своя страна, ежедневно контактуваме с държавната администрация. Благодарение на добрите комуникации и коректните отношения с данъчните власти своевременно можем да реагираме на всички нормативни промени и да осигурим на нашите клиенти изобретателно използване на всички данъчни облекчения, компетентни консултации и навременна информация относно всички текущо възникващи проблеми при данъчните ревизии. И тъй като ние сме финансово отговорни за нашите грешки (в случай, че допуснем такива, те няма как да не бъдат установени и отстранени максимално бързо, тъй като дейността ни се ревизира редовно), на вашия бизнес ще бъдат спестени всякакви негативи в следствие на неправилно счетоводство. И ако един специалист може да допусне неточност или да срещне затруднения с разрешаването на определен счетоводен или правен казус, то когато за Вас работи екип от експерти, вероятността за грешки е сведена до минимум.

Иновативни

Предоставянето на комплекс от счетоводни, финансови, правни, консултантски и други бизнес услуги изисква не просто добро боравене с модерните технологии, а иновативни решения за бърза и ефективна комуникация – с клиенти и институции. В ежедневната ни дейност използваме електронен подпис, електронно банкиране, конферентни връзки, издаване на електронни документи, изготвяне на специфични периодични справки и др. Ние работим с най-актуалните софтуерни продукти, стремим се да използваме максимално ресурсите, достъпни в интернет пространството, следим и активно участваме в създаването на съдържание с добавена стойност за бизнеса чрез разнообразните проекти, които разработваме.